• Innovationscheckar
    Det finns olika offentliga checkar för företagsutveckling, och de ändras över tiden. Vinnova har gett oss förtroendet att fördela sina Innovationscheckar, men det finns även andra pengar att söka. Har du en stark projektidé? Kontakta oss så går vi igenom dina möjligheter!
  • Lean Affärsmodell
    Vi går igenom företagets affärsmodell; nuläge och önskat läge samt därefter konkreta aktiviteter för att förbättra verksamheten genom ökad försäljning och lönsamhet. Därefter tar vi fram en plan med konkreta aktiviteter för att förbättra verksamheten. Arbetet stäms av med täta mellanrum.
  • LEAN-nätverk Wermland
    Ett erfarenhets- och förnyelsenätverk för alla som arbetar med utvecklingsfrågor med anknytning till Lean Produktion. Nätverket drivs av IUC Wermland och samarbetar med den nationella satsningen Produktionslyftet (www.produktionslyftet.se) och Swerea IVF.

IUC Wermland

Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt.

Vi på IUC möter dig som företagare i din verklighet. Vi vet hur du har det, lyssnar på dina funderingar och kommer med idéer. Vi delar helt enkelt din vardag. Varje dag, året runt.

Strategisk utveckling kräver tillgång till rätt resurser. IUC är en sådan. Vi har precis den kunskap, kompetens, de nätverk och arbetsmodeller som behövs. Ett industriellt fokus och en lokal närvaro visar vägen till dina framtida möjligheter. Detta i kombination med en strategisk utveckling av produkter, processer, teknik och kompetens. På så sätt får vi industrier att växa.

När vi går in i ett uppdrag innebär det för oss ett ansvar att bidra till din utveckling och lotsa dig hela vägen.

Vi vill se resultat!!

Aktuellt

Se alla nyheter